LT lt
Menu

SC RM430ST

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM430ST
49.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
41.24 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230ST

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230ST
29.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
24.71 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230S

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230S
17.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
14.79 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230C

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230C
11.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
9.83 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC F222C

DALI

Garsiakalbio laidas

SC F222C
4.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
4.12 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC F215C

DALI

Garsiakalbio laidas

SC F215C
2.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
2.47 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-2404 AIR SPADE

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-2404 AIR SPADE
2 799 €
MAŽMENINĖ KAINA
2 313.22 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-1204 AIR (2x3.0m) SPADE

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-1204 AIR (2x3.0m) SPADE
2 449 €
MAŽMENINĖ KAINA
2 023.97 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-803 Micro Air (2x3.0m) BFA SBW

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-803 Micro Air (2x3.0m) BFA SBW
1 099 €
MAŽMENINĖ KAINA
908.26 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-803 Micro Air (2x3.0m) SPADE SBW

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-803 Micro Air (2x3.0m) SPADE SBW
1 149 €
MAŽMENINĖ KAINA
949.59 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-603 Micro Air (2x3.0m) BFA

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-603 Micro Air (2x3.0m) BFA
709 €
MAŽMENINĖ KAINA
585.95 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS-40 (2x3.0m) Easy Plug

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS-40 (2x3.0m) Easy Plug
259 €
MAŽMENINĖ KAINA
214.05 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS-40 (2x3.0m) Easy Plug SBW

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS-40 (2x3.0m) Easy Plug SBW
269 €
MAŽMENINĖ KAINA
222.31 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS-20 (2x3.0m) Easy Plug

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS-20 (2x3.0m) Easy Plug
229 €
MAŽMENINĖ KAINA
189.26 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-1102 (50m)

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-1102 (50m)
47.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
39.59 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-1002 (50m)

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-1002 (50m)
37.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
31.32 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-602 (50m)

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-602 (50m)
27.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
23.06 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-502 (50m)

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-502 (50m)
21.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
18.10 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS-40 (50m)

IN-AKUSTIK

EXELLENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS-40 (50m)
21.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
18.10 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS-20 (50m)

IN-AKUSTIK

EXELLENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS-20 (50m)
14.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
12.31 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS MSR 4.0MM (80m)

IN-AKUSTIK

EXELLENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS MSR 4.0MM (80m)
12.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
10.66 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS MSR 6.0MM (50m)

IN-AKUSTIK

EXELLENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS MSR 6.0MM (50m)
15.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
13.14 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

EXZELLENZ LS ATMOS AIR 2.97MM (50m)

IN-AKUSTIK

EXELLENZ - kolonėlės kabelis

EXZELLENZ LS ATMOS AIR 2.97MM (50m)
9.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
8.26 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS FLAT 2.5MM (130m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS FLAT 2.5MM (130m)
7.79 €
MAŽMENINĖ KAINA
6.44 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS SILVER 4MM (100m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS SILVER 4MM (100m)
11.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
9.83 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS SILVER 2.5MM (120m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS SILVER 2.5MM (120m)
7.69 €
MAŽMENINĖ KAINA
6.36 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS SILVER 1.5MM (180m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS SILVER 1.5MM (180m)
4.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
4.12 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS 4MM TRANS (100m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS 4MM TRANS (100m)
8.49 €
MAŽMENINĖ KAINA
7.02 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS 2.5MM TRANS (120m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS 2.5MM TRANS (120m)
5.29 €
MAŽMENINĖ KAINA
4.37 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

PREMIUM LS 1.5MM TRANS (180m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

PREMIUM LS 1.5MM TRANS (180m)
3.49 €
MAŽMENINĖ KAINA
2.88 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FLAME-RETARDANT 1.5MM (150m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

FLAME-RETARDANT 1.5MM (150m)
4.09 €
MAŽMENINĖ KAINA
3.38 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FLAME-RETARDANT 2.5MM (100m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM - kolonėlės kabelis

FLAME-RETARDANT 2.5MM (100m)
6.09 €
MAŽMENINĖ KAINA
5.03 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

STAR LS 2.5MM TRANS (150m)

IN-AKUSTIK

STAR - kolonėlės kabelis

STAR LS 2.5MM TRANS (150m)
4.49 €
MAŽMENINĖ KAINA
3.71 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

STAR LS 1.5MM TRANS (200m)

IN-AKUSTIK

STAR - kolonėlės kabelis

STAR LS 1.5MM TRANS (200m)
2.79 €
MAŽMENINĖ KAINA
2.31 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

WILSON SPK CABLE 6.0MM (50m)

WILSON

Kolonėlės kabelis 2x6mm (50m)

WILSON SPK CABLE 6.0MM (50m)
10.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
9.01 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

WILSON SPK CABLE 4.0MM (100m)

WILSON

Kolonėlės kabelis 2x4mm (100m)

WILSON SPK CABLE 4.0MM (100m)
6.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
5.78 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

WILSON SPK CABLE 2.5MM (100m)

WILSON

Kolonėlės kabelis 2x2,5mm (100m)

WILSON SPK CABLE 2.5MM (100m)
4.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
4.12 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

WILSON SPK CABLE 1.5MM (15m)

WILSON

Kolonėlės kabelis 2x1,5mm (15m)

WILSON SPK CABLE 1.5MM (15m)
39.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
32.98 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

WILSON SPK CABLE 4.0MM (2x3m)

WILSON

Kolonėlės kabelis 2x4mm (3m) - Bananinės Jungtys

WILSON SPK CABLE 4.0MM (2x3m)
69.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
57.77 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

NAUB1510 (10m)

VALUELINE BULK

Kolonėlės Kabelis

NAUB1510 (10m)
3.99 €
MAŽMENINĖ KAINA
3.30 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230C 2x2

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230C 2x2
349 €
MAŽMENINĖ KAINA
288.43 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230C 2x3

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230C 2x3
399 €
MAŽMENINĖ KAINA
329.75 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230C 2x4

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230C 2x4
449 €
MAŽMENINĖ KAINA
371.07 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230S 2x2

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230S 2x2
399 €
MAŽMENINĖ KAINA
329.75 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230S 2x3

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230S 2x3
449 €
MAŽMENINĖ KAINA
371.07 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230S 2x4

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230S 2x4
499 €
MAŽMENINĖ KAINA
412.40 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230ST 2x2

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230ST 2x2
499 €
MAŽMENINĖ KAINA
412.40 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230ST 2x3

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230ST 2x3
549 €
MAŽMENINĖ KAINA
453.72 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM230ST 2x4

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM230ST 2x4
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM430ST 1x2

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM430ST 1x2
349 €
MAŽMENINĖ KAINA
288.43 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM430ST 1x3

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM430ST 1x3
399 €
MAŽMENINĖ KAINA
329.75 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SC RM430ST 1x4

DALI

Garsiakalbio laidas

SC RM430ST 1x4
449 €
MAŽMENINĖ KAINA
371.07 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

REFERENZ LS-4004 AIR (2x3.0m) BFA

IN-AKUSTIK

REFERENZ - kolonėlės kabelis

REFERENZ LS-4004 AIR (2x3.0m) BFA
7 749 €
MAŽMENINĖ KAINA
6 404.13 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją