LT lt
Menu

Autorizuoti pardavėjai

Mums labai svarbu, kad Jūs liktumėte patenkinti įsigyta ir ilgai naudojama visų prekių ženklų, kuriuos Lietuvoje atstovauja „Horn Distribution LT UAB“ įranga, todėl siūlome juos įsigyti mūsų autorizuotam prekybos tinklui priklausančiuose prekybos taškuose. Tik bendrovės, kurios yra „Horn Distribution S.A.“ autorizuotų pardavėjų sąraše, garantuoja Jums, kad įranga yra legali, o Jūs galite tikitės pilno garantinio aptarnavimo. Visas galiojantis autorizuotų prekybos taškų sąrašas yra čia

Internet Retailer

Serijos numerio patikrinimas

„Horn Distribution S.A.“ neprisiima jokios atsakomybės, jeigu įranga buvo įsigyta neautorizuotame prekybos tinkle. Tokiu atveju bendrovė nesiūlo jokio garantinio aptarnavimo, kadangi jį suteikė trečioji šalis. Informuojame, kad galite patikrinti, ar gaminys priklauso oficialiam „Horn Distribution S.A.“ platinimo tinklui, ar yra individualaus asmens, kuris nepriklauso bendrovės autorizuotiems pardavėjams, importuotas, ar yra iš potencialiai nelegalaus šaltinio. Jeigu norite tai patikrinti, horn@horn.eu elektroninio pašto adresu išsiųskite prašymą patikrinti gaminio serijos numerį.

Neautorizuota prekyba

Atsiradus abejonių keliančioms situacijoms ir mažmeninėje prekyboje parduotuvėse, ir elektroninėje prekyboje, kreipkitės į mus adresu: horn@horn.eu horn@horn.eu