LT lt
Menu

Fraim Base

NAIM

Stovas

Fraim Base
1 199 €
MAŽMENINĖ KAINA
990.91 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Fraim Level Tall

NAIM

Stovas

Fraim Level Tall
799 €
MAŽMENINĖ KAINA
660.33 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Fraim Level Medium

NAIM

Stovas

Fraim Level Medium
799 €
MAŽMENINĖ KAINA
660.33 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Fraim Level Standard

NAIM

Stovas

Fraim Level Standard
749 €
MAŽMENINĖ KAINA
619.01 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FraimLite Base

NAIM

Stovas

FraimLite Base
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FraimLite Level Tall

NAIM

Stovas

FraimLite Level Tall
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FraimLite Level Medium

NAIM

Stovas

FraimLite Level Medium
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FraimLite Level Standard

NAIM

Stovas

FraimLite Level Standard
499 €
MAŽMENINĖ KAINA
412.40 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FraimLite Two Level Standard

NAIM

Stovas

FraimLite Two Level Standard
849 €
MAŽMENINĖ KAINA
701.65 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

FraimLite Base and Level Standard

NAIM

Stovas

FraimLite Base and Level Standard
849 €
MAŽMENINĖ KAINA
701.65 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP

NAIM

Laidas

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic XLR-RCA (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic XLR-RCA (1.0m)
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic XLR-300XLR (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic XLR-300XLR (1.0m)
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic XLR-250XLR (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic XLR-250XLR (1.0m)
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic XLR-4DIN (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic XLR-4DIN (1.0m)
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic RCA-XLR (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic RCA-XLR (1.0m)
299 €
MAŽMENINĖ KAINA
247.11 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog

NAIM

Laidas

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital

NAIM

Laidas

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)

NAIM

Laidas

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)
599 €
MAŽMENINĖ KAINA
495.04 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair

NAIM

Laidas

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair
4 499 €
MAŽMENINĖ KAINA
3 718.18 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono

NAIM

Laidas

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono
2 299 €
MAŽMENINĖ KAINA
1 900.00 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)

NAIM

Laidas

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)
2 499 €
MAŽMENINĖ KAINA
2 065.29 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)

NAIM

Laidas

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)
3 399 €
MAŽMENINĖ KAINA
2 809.09 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)

NAIM

Laidas

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)
3 399 €
MAŽMENINĖ KAINA
2 809.09 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)

NAIM

Laidas

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)
4 199 €
MAŽMENINĖ KAINA
3 470.25 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina SPK 2 x 3m

NAIM

Kolonėlių Kabelis

Super Lumina SPK 2 x 3m
2 999 €
MAŽMENINĖ KAINA
2 478.51 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina SPK 2 x 5m

NAIM

Kolonėlių Kabelis

Super Lumina SPK 2 x 5m
4 499 €
MAŽMENINĖ KAINA
3 718.18 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina SPK 2 x 7m

NAIM

Kolonėlių Kabelis

Super Lumina SPK 2 x 7m
5 999 €
MAŽMENINĖ KAINA
4 957.85 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Super Lumina SPK 2 x 9m

NAIM

Kolonėlių Kabelis

Super Lumina SPK 2 x 9m
7 999 €
MAŽMENINĖ KAINA
6 610.74 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Standard DIN5-RCA (1.0m)

NAIM

DIN-RCA Cable

Standard DIN5-RCA (1.0m)
NAUJIENA
149 €
MAŽMENINĖ KAINA
123.14 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)

NAIM

DIN Cable

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)
149 €
MAŽMENINĖ KAINA
123.14 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Burndy NAPS555

NAIM

Laidas

Burndy NAPS555
1 199 €
MAŽMENINĖ KAINA
990.91 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Burndy Single (11 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (11 Pin)
699 €
MAŽMENINĖ KAINA
577.69 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Burndy Single (9 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (9 Pin)
699 €
MAŽMENINĖ KAINA
577.69 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Burndy Single (15 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (15 Pin)
699 €
MAŽMENINĖ KAINA
577.69 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

DC1 RCA - BNC (1.25m)

NAIM

Laidas

DC1 RCA - BNC (1.25m)
449 €
MAŽMENINĖ KAINA
371.07 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

DC1 RCA - RCA (1.25m)

NAIM

Laidas

DC1 RCA - RCA (1.25m)
449 €
MAŽMENINĖ KAINA
371.07 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

DC1 BNC - BNC (1.25m)

NAIM

Laidas

DC1 BNC - BNC (1.25m)
449 €
MAŽMENINĖ KAINA
371.07 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)

NAIM

Laidas

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)
249 €
MAŽMENINĖ KAINA
205.79 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)

NAIM

Laidas

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)
NAUJIENA
249 €
MAŽMENINĖ KAINA
205.79 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

NAC A5 2 x 4m

NAIM

Laidas

NAC A5 2 x 4m
500 €
MAŽMENINĖ KAINA
413.22 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

NAC A5 (m)

NAIM

Laidas

NAC A5 (m)
54.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
45.37 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

Power-Line

NAIM

Maitinimo Kabelis

Power-Line
749 €
MAŽMENINĖ KAINA
619.01 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

NARCOM-6

NAIM

Valdymo Pultelis

NARCOM-6
99.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
82.56 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

NARCOM-5

NAIM

Valdymo Pultelis

NARCOM-5
99.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
82.56 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją

WA5

NAIM

Bevielio Ryšio Antenos

WA5
29.90 €
MAŽMENINĖ KAINA
24.71 €
KAINA be PVM
Pažvelkite surasti pardavėją